Konačna lista kandidata primljenih na doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ u akademskoj 2015/2016. godini

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo kandidate, koji su na osnovu Odluke Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu br. 01-4-AK-1249/16 od 08. 03. 2016. godine,iz reda magistri biomedicinskih nauka, koji su primljeni na III ciklus studija, doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ u akademskoj 2015/2016. godini (link - konačna lista), a koji nisu predali upisnu dokumentaciju, da će se upis vršiti od 10. do 18. 03. 2016. godine kod referenta za doktorski studij, II sprat, kancelarija br. 12. 

Opširnije...

Preliminarna lista upisanih kandidata na doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo kandidate koji su aplicirali za upis na doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ u akademskoj 2015/2016. godini, iz reda magistri biomedicinskih nauka, da je Vijeće doktorskog studija usvojilo novu preliminarnu listu upisanih kandidata, na osnovu koje se svi kandidati iz reda magistri biomedicinskih nauka primaju na doktorski studij. (preliminarna lista)

Opširnije...