Preliminarna lista upisanih kandidata na doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo kandidate koji su aplicirali za upis na doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ u akademskoj 2015/2016. godini, iz reda magistri biomedicinskih nauka, da je Vijeće doktorskog studija usvojilo novu preliminarnu listu upisanih kandidata, na osnovu koje se svi kandidati iz reda magistri biomedicinskih nauka primaju na doktorski studij. (preliminarna lista)

Opširnije...

Upis primljenih kandidata na doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ u akademskoj 2015/2016. godini,

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo kandidate, koji su na osnovu Odluke Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu br. 01-4-AK-165/16 i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-807/16 primljeni na III ciklus studija, doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ u akademskoj 2015/2016. godini, da će se upis vršiti od 11. 02. do 24. 02. 2016. godine kod referenta za doktorski studij, II sprat, kancelarija br. 12.

Opširnije...