Upis primljenih kandidata na doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ u akademskoj 2015/2016. godini,

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo kandidate, koji su na osnovu Odluke Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu br. 01-4-AK-165/16 i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-807/16 primljeni na III ciklus studija, doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ u akademskoj 2015/2016. godini, da će se upis vršiti od 11. 02. do 24. 02. 2016. godine kod referenta za doktorski studij, II sprat, kancelarija br. 12.

Opširnije...

Preliminarna lista kandidata koji su konkurisali za prijem na doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ u akademskoj 2015/2016. godini

OBAVJEŠTENJE

Preliminarna lista kandidata koji su konkurisali za prijem na doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ u akademskoj 2015/2016. godini

Svi kandidati mogu podnijeti žalbu Komisiji za razmatranje žalbi kandidata za upis na doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u roku od 3 (tri) dana pismeno, putem Protokola, a najkasnije do četvrtka, 07. 01. 2016. godine u 12 sati.

Opširnije...