Odbrana doktorske disertacije: MR. SCI. DR EKREMA MUJARIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR EKREMA MUJARIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«ANALIZA EHOKARDIOGRAFSKIH PROMJENA I ERGOMETRIJSKA PROCJENA KORONARNE REZERVE I UČINKOVITOSTI REPARACIJE OŠTEĆENE ZONE NAKON AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA»

Opširnije...

Odbrana doktorske disertacije: MR. SCI. DR IZETA KURBAŠIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR IZETA KURBAŠIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«CISTATIN-C, URIČNA KISELINA I C-REAKTIVNI PROTEIN KAO PREDIKTORI KARDIOVASKULARNOG MORBIDITETA I MORTALITETA KOD DIJABETIČARA TIPA 2 BEZ BUBREŽNIH KOMPLIKACIJA»

Opširnije...

Odbrana doktorske disertacije: MR. SCI. DR SENAD DRNDA

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR SENAD DRNDA  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«NEUROFIZIOLOŠKA OCJENA DIJABETIČNE POLINEUROPATIJE I ZNAČAJ KUTANOG PERIODA TIŠINE KOD BOLESNIKA SA DIJABETES MELITUSOM»

Opširnije...