Odbrana doktorske disertacije: MR. SCI. DR EDINA LAZOVIĆ SALČIN

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR EDINA LAZOVIĆ SALČIN  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«ZNAČAJ DENZITETA TUMOR INFILTRIRAJUĆIH DENDRITSKIH STANICA I POLARIZACIJE TUMORU PRIDRUŽENIH MAKROFAGA U PROMOCIJI AGRESIVNOSTI  KARCINOMA ŽELUCA»

Opširnije...

Odbrana doktorske disertacije: MR. SCI. DR. AMELA DERVIŠEVIĆ

Na osnovu člana 47. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj 01-3127/17, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava da će:

MR. SCI. DR. AMELA DERVIŠEVIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«PROCJENA ANTIOKSIDATIVNIH I ANTIINFLAMATORNIH UČINAKA ALFA-TOKOFEROLA I GAMA-TOKOTRIENOLA KOD ŠTAKORA SA INDUCIRANIM REUMATOIDNIM ARTRITISOM»

u četvrtak, 25. maja/svibnja 2017. godine, u 13 sati u amfiteatru „Seid Huković“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90.

Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije

 OBAVJEŠTENJE

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju doktorske disertacije

Kandidat: Mr. sci. dr. Amela Dervišević, viši asistent Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Fiziologija čovjeka, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Naziv doktorske disertacije: «Procjena antioksidativnih i antiinflamatornih učinaka alfa-tokoferola i gama-tokotrienola kod štakora sa induciranim reumatoidnim artritisom»

više informacija ...