Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije

 OBAVJEŠTENJE

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju doktorske disertacije

Kandidat: Mr. sci. dr. Amela Dervišević, viši asistent Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Fiziologija čovjeka, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Naziv doktorske disertacije: «Procjena antioksidativnih i antiinflamatornih učinaka alfa-tokoferola i gama-tokotrienola kod štakora sa induciranim reumatoidnim artritisom»

više informacija ...

Odbrana doktorske disertacije: MR. SCI. DR ALMIR FAJKIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR ALMIR FAJKIĆ braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«DVOGODIŠNJA STUDIJA PRAĆENJA KRETANJA ADIPONEKTIN/REZISTIN INDEKSA KAO MOGUĆEG PREDIKTORA METABOLIČKOG SINDROMA  I KARDIOVASKULARNOG RIZIKA KOD PACIJENATA SA DIABETES MELLITUSOM TIP 2»

Opširnije...

Odbrana doktorske disertacije: MR. SCI. DR RUSMIR ARSLANAGIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR RUSMIR ARSLANAGIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«ULOGA SERUMSKOG INTERLEUKINA-6, SERUMSKOG AMILOIDA-A, C-REAKTIVNOG PROTEINA, TROMBOCITOZE I TIPA PERITUMORSKOG INFILTRATA U PREDIKCIJI KARCINOMA ŠTITNJAČE»

Opširnije...