Odbrana doktorske disertacije: MR. SCI. DR VESNA ČENGIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR VESNA ČENGIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«KOMPARACIJA EFIKASNOSTI OBEZBJEĐENJA DISAJNOG PUTA KOD UPOTREBE LARINGEALNE MASKE I ENDOTRAHEALNOG TUBUSA TOKOM OPŠTE ANESTEZIJE KOD LAPAROSKOPSKE HOLECISTEKTOMIJE»

Opširnije...