Odbrana doktorske disertacije: MR. SCI. DR RUSMIR ARSLANAGIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR RUSMIR ARSLANAGIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«ULOGA SERUMSKOG INTERLEUKINA-6, SERUMSKOG AMILOIDA-A, C-REAKTIVNOG PROTEINA, TROMBOCITOZE I TIPA PERITUMORSKOG INFILTRATA U PREDIKCIJI KARCINOMA ŠTITNJAČE»

Opširnije...

Odbrana doktorske disertacije: MR. SCI. DR NERMA RESIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR NERMA RESIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«SERUMSKI ALDOSTERON U AKUTNOM INFARKTU MIOKARDA KAO PREDIKTOR NEPOVOLJNIH KARDIJALNIH DOGAĐAJA KOD PACIJENATA BEZ KLINIČKI MANIFESTNOG SRČANOG POPUŠTANJA»

Opširnije...