MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR AZRA DURAK-NALBANTIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«BIOMARKERI I EHOKARDIOGRAFSKI PARAMETRI KAO PREDIKTORI PONOVNE DEKOMPENZACIJE I MORTALITETA NAKON AKUTNOG SRČANOG POPUŠTANJA»

 

u petak 29. decembra 2017. godine u 11,00 sati u Sali Instituta za NIR (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.