MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR SENAD DRNDA  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«NEUROFIZIOLOŠKA OCJENA DIJABETIČNE POLINEUROPATIJE I ZNAČAJ KUTANOG PERIODA TIŠINE KOD BOLESNIKA SA DIJABETES MELITUSOM»

 

u petak, 29. decembra 2017. godine u 11,00 sati u Malom amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.