MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR IZETA KURBAŠIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«CISTATIN-C, URIČNA KISELINA I C-REAKTIVNI PROTEIN KAO PREDIKTORI KARDIOVASKULARNOG MORBIDITETA I MORTALITETA KOD DIJABETIČARA TIPA 2 BEZ BUBREŽNIH KOMPLIKACIJA»

 

u ponedjeljak, 08. januara/sječnja 2018. godine u 12,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.