MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR SANJIN MUSA  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«EPIDEMIOLOGIJA SEKSUALNOG I REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA MLADIH I POVEZANOST S RIZIČNIM FAKTORIMA U KONTEKSTU OBITELJSKOG I VRŠNJAČKOG OKRUŽENJA»

 

u utorak, 25. oktobra/listopada 2016. godine, u 15:00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.