MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR MUHAMED SPUŽIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«DUGOROČNI KLINIČKI I EHOKARDIOGRAFSKI ISHODI STABILNE ANGINE PECTORIS KOD PACIJENATA SA URAĐENOM INTERVENTNOM KARDIOLOŠKOM PROCEDUROM I PACIJENATA NA MEDIKAMENTOZNOJ TERAPIJI NAKON INVAZIVNE KARDIOLOŠKE PROCEDURE»

u ponedjeljak 19. decembra/prosinca 2016. godine u 15,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.