MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR DRAGAN TOTIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«STUDIJA PRAĆENJA PACIJENATA SA KRITIČNOM ISHEMIJOM EKSTREMITETA NAKON INFRAINGVINALNE REVASKULARIZACIJE PRIMJENOM VENSKOG BYPASSA ODNOSNO ENDOVASKULARNE INTERVENCIJE»

 

u srijedu 21. decembra/prosinca 2016. godine u 14,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.