MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR NERMA RESIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«SERUMSKI ALDOSTERON U AKUTNOM INFARKTU MIOKARDA KAO PREDIKTOR NEPOVOLJNIH KARDIJALNIH DOGAĐAJA KOD PACIJENATA BEZ KLINIČKI MANIFESTNOG SRČANOG POPUŠTANJA»

u ponedjeljak 26. decembra/prosinca 2016. godine u 12,00 sati u Sali Instituta za NIR (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.