MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR JUSUF ŠABANOVIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«VALORIZACIJA MODIFIKOVANE U ODNOSU NA KLASIČNU TOTALNO EKSTRAPERITONEALNU LAPAROSKOPSKU METODU U TRETMANU PREPONSKE KILE»

u petak 23. decembra/prosinca 2016. godine u 13,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.