MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR JASMINKA DŽEMIDŽIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«PROCJENA INFLAMATORNOG PROFILA ATEROSKLEROZE I MORFOLOŠKIH PROMJENA NA KORONARNIM KRVNIM SUDOVIMA U HRONIČNOJ BUBREŽNOJ BOLESTI»

u srijedu 15. februara/veljače 2017. godine u 13,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.