MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR SELMA ARSLANAGIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«PROCJENA INFLAMATORNOG, HEMATOLOŠKOG I IMUNOLOŠKOG ODGOVORA KOD OPEKOTINA RAZLIČITOG STEPENA»

 

u ponedjeljak 27. februara/veljače 2017. godine u 14,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.