MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR RUSMIR ARSLANAGIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«ULOGA SERUMSKOG INTERLEUKINA-6, SERUMSKOG AMILOIDA-A, C-REAKTIVNOG PROTEINA, TROMBOCITOZE I TIPA PERITUMORSKOG INFILTRATA U PREDIKCIJI KARCINOMA ŠTITNJAČE»

 

u četvrtak 09. marta/ožuljka 2017. godine u 12,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.