OBAVJEŠTENJE

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju doktorske disertacije

Kandidat: Mr. sci. dr. Amela Dervišević, viši asistent Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Fiziologija čovjeka, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Naziv doktorske disertacije: «Procjena antioksidativnih i antiinflamatornih učinaka alfa-tokoferola i gama-tokotrienola kod štakora sa induciranim reumatoidnim artritisom»

više informacija ...