MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR ALMIR FAJKIĆ braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«DVOGODIŠNJA STUDIJA PRAĆENJA KRETANJA ADIPONEKTIN/REZISTIN INDEKSA KAO MOGUĆEG PREDIKTORA METABOLIČKOG SINDROMA  I KARDIOVASKULARNOG RIZIKA KOD PACIJENATA SA DIABETES MELLITUSOM TIP 2»

 u utorak 11. 04. 2017. godine u 13,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.