Na osnovu člana 47. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj 01-3127/17, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava da će:

MR. SCI. DR. AMELA DERVIŠEVIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«PROCJENA ANTIOKSIDATIVNIH I ANTIINFLAMATORNIH UČINAKA ALFA-TOKOFEROLA I GAMA-TOKOTRIENOLA KOD ŠTAKORA SA INDUCIRANIM REUMATOIDNIM ARTRITISOM»

u četvrtak, 25. maja/svibnja 2017. godine, u 13 sati u amfiteatru „Seid Huković“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90.