MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR EDINA LAZOVIĆ SALČIN  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«ZNAČAJ DENZITETA TUMOR INFILTRIRAJUĆIH DENDRITSKIH STANICA I POLARIZACIJE TUMORU PRIDRUŽENIH MAKROFAGA U PROMOCIJI AGRESIVNOSTI  KARCINOMA ŽELUCA»

 

u petak 21. jula/srpnja 2017. godine u 11,00 sati u amfiteatru Akademik Seid Huković Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.