MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR AIDA PITIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«MATEMATIČKI MODEL PREDVIĐANJA VJEROVATNOĆE NASTANKA BOLNIČKIH INFEKCIJA KOD PACIJENATA HOSPITALIZIRANIH U JEDINICAMA INTENZIVNE NJEGE HIRURŠKOG I INTERNISTIČKOG TIPA KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU»

 u petak 15. septembra/rujna 2017. godine u 13,00 sati  u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

 Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.