MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR AMILA MEHMEDOVIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«PREDIKTIVNA ULOGA HRONIČNE HELICOBACTER PYLORI INFEKCIJE  I KONSEKUTIVNE INFLAMACIJE U NASTANKU I TOKU MALIGNOG RASTA U DIGESTIVNOM TRAKTU»

 u petak 22. septembra/rujna 2017. godine u 11,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.