Odbrana doktorske disertacije: MR. SCI. DR NERMA RESIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR NERMA RESIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«SERUMSKI ALDOSTERON U AKUTNOM INFARKTU MIOKARDA KAO PREDIKTOR NEPOVOLJNIH KARDIJALNIH DOGAĐAJA KOD PACIJENATA BEZ KLINIČKI MANIFESTNOG SRČANOG POPUŠTANJA»

Opširnije...

Odbrana doktorske disertacije: MR. SCI. DR DRAGAN TOTIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR DRAGAN TOTIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«STUDIJA PRAĆENJA PACIJENATA SA KRITIČNOM ISHEMIJOM EKSTREMITETA NAKON INFRAINGVINALNE REVASKULARIZACIJE PRIMJENOM VENSKOG BYPASSA ODNOSNO ENDOVASKULARNE INTERVENCIJE»

Opširnije...