Odbrana doktorske disertacije: MR. SCI. DR SENAD DRNDA

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR SENAD DRNDA  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«NEUROFIZIOLOŠKA OCJENA DIJABETIČNE POLINEUROPATIJE I ZNAČAJ KUTANOG PERIODA TIŠINE KOD BOLESNIKA SA DIJABETES MELITUSOM»

Opširnije...