Odbrana doktorske disertacije: MR. SCI. DR MUHAMED SPUŽIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR MUHAMED SPUŽIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«DUGOROČNI KLINIČKI I EHOKARDIOGRAFSKI ISHODI STABILNE ANGINE PECTORIS KOD PACIJENATA SA URAĐENOM INTERVENTNOM KARDIOLOŠKOM PROCEDUROM I PACIJENATA NA MEDIKAMENTOZNOJ TERAPIJI NAKON INVAZIVNE KARDIOLOŠKE PROCEDURE»

Opširnije...

Odbrana doktorske disertacije: MR. SCI. DR SANJIN MUSA

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR SANJIN MUSA  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«EPIDEMIOLOGIJA SEKSUALNOG I REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA MLADIH I POVEZANOST S RIZIČNIM FAKTORIMA U KONTEKSTU OBITELJSKOG I VRŠNJAČKOG OKRUŽENJA»

Opširnije...

Odbrana doktorske disertacije: MR. SCI. DR LEJLA BURAZEROVIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR LEJLA BURAZEROVIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«ZNAČAJ PROCJENE MINIMALNE REZIDUALNE BOLESTI PROTOČNOM CITOMETRIJOM U PROGNOSTIČKOJ EVALUACIJI PACIJENATA OBOLJELIH OD AKUTNE MIJELOIČNE LEUKEMIJE»

Opširnije...

Odbrana doktorske disertacije: MR. SCI. DR RUSMIR BALJIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR RUSMIR BALJIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«NOVI PROGNOSTIČKI FAKTORI TEŽINE KLINIČKE SLIKE KOD IMUNOKOMPETENTNIH PACIJENATA SA PRIMOINFEKCIJOM VARIČELA-ZOSTER VIRUSOM»

Opširnije...