Odbrana magistarskog rada: GAZMEND LJUTFIU

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

GAZMEND LJUTFIU braniti magistarski rad pod naslovom:

«KRIZA MORALA U SISTEMU ZDRAVSTVA (STUDIJA SLUČAJA KANTON SARAJEVO)»

 

u četvrtak, 25. januara/siječnja 2018. godine, u 14:30 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana magistarskog rada: DR ADMIR MEHIČEVIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR ADMIR MEHIČEVIĆ braniti magistarski rad pod naslovom:

«UČESTALOST OSTEOPOROZE MJERENE DENZITOMETRIJOM U PACIJENATA NA ANTIEPILEPTIČNOJ TERAPIJI»

 

u utorak, 12. decembra/prosinca 2017. godine u 14,00 sati u Sali Instituta za NIR (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana magistarskog rada: DR AIDA HRELJA

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR AIDA HRELJA braniti magistarski rad pod naslovom:

«PROCJENA PERCEPCIJE STIGME I UTICAJ NA RAZVOJ DEPRESIJE KOD PACIJENATA SA EPILEPSIJOM»

 

u utorak, 12. decembra/prosinca 2017. godine u 13,00 sati u Sali Instituta za NIR (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana magistarskog rada: DR NIJAZ TUCAKOVIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR NIJAZ TUCAKOVIĆ braniti magistarski rad pod naslovom:

«UČESTALOST HELICOBACTER PYLORI INFEKCIJE I GASTRIČNIH PREKANCEROZNIH LEZIJA KOD PACIJENATA SA HRONIČNIM ATROFIČNIM GASTRITISOM»

 

u ponedeljak, 20. novembra/studenog 2017. godine u 16,15 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.