Odbrana magistarskog rada: DR NIJAZ TUCAKOVIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR NIJAZ TUCAKOVIĆ braniti magistarski rad pod naslovom:

«UČESTALOST HELICOBACTER PYLORI INFEKCIJE I GASTRIČNIH PREKANCEROZNIH LEZIJA KOD PACIJENATA SA HRONIČNIM ATROFIČNIM GASTRITISOM»

 

u ponedeljak, 20. novembra/studenog 2017. godine u 16,15 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana magistarskog rada: DR MILAN MIOKOVIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR MILAN MIOKOVIĆ braniti magistarski rad pod naslovom:

«PROCJENA SARADLJIVOSTI MEDIKAMENTOZNO LIJEČENIH
PACIJENATA SA ESENCIJALNOM HIPERTENZIJOM U PORODIČNOJ MEDICINI»

 

u ponedeljak, 06. novembra/studenog 2017. godine u 13,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana magistarskog rada: DR MARINA VUČIJAK-GRGUREVIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR MARINA VUČIJAK-GRGUREVIĆ braniti magistarski rad pod naslovom:

«ZNAČAJ KONCENTRACIJE NITRIČNOG OKSIDA U PLJUVAČKI PACIJENATA SA BUBREŽNOM INSUFICIJENCIJOM NA HEMODIJALIZI»

u petak, 03. novembra/studenog 2017. godine u 12,00 sati u Sali Instituta za NIR (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana magistarskog rada: AMRA TRAKO

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA I MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještavju sve zainteresovane da će:

AMRA TRAKO braniti magistarski rad pod naslovom:

«SOCIODEMOGRAFSKE VARIJABLE I MOTIVACIJSKI FAKTORI KAO PREDIKATORI ZADOVOLJSTVA POSLOM NASTAVNIKA OSNOVNIH ŠKOLA»

u utorak, 17. oktobra/listopada 2017. godine, u 15:00 sati na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Skenderija br. 72.