Odbrana magistarskog rada: DR ALEN LEKIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR ALEN LEKIĆ braniti magistarski rad pod naslovom:

«MENADŽMENT MEDICINSKIH INFORMACIJA U PRAKSI MEDICINSKOG ODLUČIVANJA LJEKARA U BOSNI I HERCEGOVINI KROZ MEDICINU ZASNOVANU NA DOKAZIMA»

 

u četvrtak, 08. juna/lipnja 2017. godine, u 15,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana magistarskog rada: DR JASMINA GADŽO

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR JASMINA GADŽO braniti magistarski rad pod naslovom:

«EVALUACIJA HORMONALNOG STATUSA I ULTRAZVUČNOG NALAZA KOD PACIJENATA SA AUTOIMUNOM TIROIDNOM BOLESTI»

 

u ponedjeljak, 05. juna/lipnja 2017. godine, u 11,00 sati u Sali Instituta za NIR (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana magistarskog rada: DR ALMA KAPUR HEBIBOVIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR ALMA KAPUR HEBIBOVIĆ braniti magistarski rad pod naslovom:

«KLINIČKI EFEKTI LOKALNE I SISTEMSKE MEDIKACIJE KOD OBILNIH I PRODUŽENIH UTERINIH KRVARENJA»

 

u četvrtak, 18. maja/svibnja 2017. godine, u 14,15 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana magistarskog rada: DR JADRANKA KNEŽEVIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR JADRANKA KNEŽEVIĆ braniti magistarski rad pod naslovom:

«POVEZANOST PRIJEOPERACIJSKE FUNKCIJE TROMBOCITA I POTREBE ZA TRANSFUZIJSKIM LIJEČENJEM KOD BOLESNIKA KOJI SE NA DVOJNOJ ANTIAGREGACIJSKOJ TERAPIJI PODVRGAVAJU OPERACIJI KORONARNOG PREMOŠTENJA»

 

u ponedjeljak, 24. aprila/travnja 2017. godine, u 15,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.