Odbrana magistarskog rada: AMRA TRAKO

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA I MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještavju sve zainteresovane da će:

AMRA TRAKO braniti magistarski rad pod naslovom:

«SOCIODEMOGRAFSKE VARIJABLE I MOTIVACIJSKI FAKTORI KAO PREDIKATORI ZADOVOLJSTVA POSLOM NASTAVNIKA OSNOVNIH ŠKOLA»

u utorak, 17. oktobra/listopada 2017. godine, u 15:00 sati na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Skenderija br. 72.

Odbrana magistarskog rada: MR. PH AZINA PIRIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

MR. PH AZINA PIRIĆ braniti magistarski rad pod naslovom:

«UTJECAJ INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, INFORMATIČKE PISMENOSTI I EMOCIONALNE INTELIGENCIJE NA SAMOEFIKASNOST PRODAJNOG OSOBLJA FARMACEUTSKOG SEKTORA»

 

u srijedu, 27. septembra/rujna 2017. godine, u 12,00 sati u Sali Katedre za  Javnozdravstvene matične oblasti i preventivnu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (II sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.