MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

GAZMEND LJUTFIU braniti magistarski rad pod naslovom:

«KRIZA MORALA U SISTEMU ZDRAVSTVA (STUDIJA SLUČAJA KANTON SARAJEVO)»

 

u četvrtak, 25. januara/siječnja 2018. godine, u 14:30 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.