MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR OMER BEDAK braniti magistarski rad pod naslovom:

«KLINIČKI, EHOKARDIOGRAFSKI I METABOLIČKI PARAMETRI KOD PACIJENATA SA SRČANOM INSUFICIJENCIJOM, HRONIČNOM OBSTRUKTIVNOM PLUĆNOM BOLESTI I TUMORIMA PLUĆA»

 

u četvrtak, 13. oktobra/listopada 2016. godine, u 16:00 sati  u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.