MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR EMIR BIČAKČIĆ braniti magistarski rad pod naslovom:

«ZNAČAJ UVOĐENJA BIOPSIJE AKSILARNOG SENTINEL LIMFNOG ČVORA KAO METODE IZBORA KOD PACIJENTICA SA RANIM STADIJEM KARCINOMA DOJKE»

 

u petak, 11. novembra/studenog 2016. godine, u 13:00 sati  u Sali Instituta za NIR (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.