MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR SANDIN HOLJAN braniti magistarski rad pod naslovom:

«EVALUACIJA KLINIČKIH ISHODA MODIFIKACIJE LICHTENSTEIN HERNIOPLASTIKE SA RETROFUNIKULARNIM SITUACIONIM ŠAVOVIMA»

 

u petak, 09. decembra/prosinca  2016. godine, u 14:15 sati  u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.