MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR NINA HADŽIBEGIĆ braniti magistarski rad pod naslovom:

«UČESTALOST POJEDINIH ARITMIJA KOD PACIJENATA SA AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM LIJEČENIH RAZLIČITIM TERAPIJSKIM MODALITETIMA»

 

u petak, 20. januara/sječnja 2016. godine, u 13,00 sati u Sali Instituta za NIR (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.