MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR ZINA LAZOVIĆ braniti magistarski rad pod naslovom:

«UPOREDBA TEŽINE ISHEMIJSKE MITRALNE REGURGITACIJE KOD  PACIJENATA SA INFERIORNIM INFARKTIMA MIOKARDA TRETIRANIH RAZLIČITIM TERAPIJSKIM INTERVENCIJAMA»

u ponedjeljak, 23. januara/sječnja 2016. godine, u 13,00 sati u Sali Instituta za NIR (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.