MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR ALMA KAPUR HEBIBOVIĆ braniti magistarski rad pod naslovom:

«KLINIČKI EFEKTI LOKALNE I SISTEMSKE MEDIKACIJE KOD OBILNIH I PRODUŽENIH UTERINIH KRVARENJA»

 

u četvrtak, 18. maja/svibnja 2017. godine, u 14,15 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.