MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR JASMINA GADŽO braniti magistarski rad pod naslovom:

«EVALUACIJA HORMONALNOG STATUSA I ULTRAZVUČNOG NALAZA KOD PACIJENATA SA AUTOIMUNOM TIROIDNOM BOLESTI»

 

u ponedjeljak, 05. juna/lipnja 2017. godine, u 11,00 sati u Sali Instituta za NIR (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.