MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

MR. PH AZINA PIRIĆ braniti magistarski rad pod naslovom:

«UTJECAJ INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, INFORMATIČKE PISMENOSTI I EMOCIONALNE INTELIGENCIJE NA SAMOEFIKASNOST PRODAJNOG OSOBLJA FARMACEUTSKOG SEKTORA»

 

u srijedu, 27. septembra/rujna 2017. godine, u 12,00 sati u Sali Katedre za  Javnozdravstvene matične oblasti i preventivnu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (II sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.