FAKULTET POLITIČKIH NAUKA I MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještavju sve zainteresovane da će:

AMRA TRAKO braniti magistarski rad pod naslovom:

«SOCIODEMOGRAFSKE VARIJABLE I MOTIVACIJSKI FAKTORI KAO PREDIKATORI ZADOVOLJSTVA POSLOM NASTAVNIKA OSNOVNIH ŠKOLA»

u utorak, 17. oktobra/listopada 2017. godine, u 15:00 sati na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Skenderija br. 72.