MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR MARINA VUČIJAK-GRGUREVIĆ braniti magistarski rad pod naslovom:

«ZNAČAJ KONCENTRACIJE NITRIČNOG OKSIDA U PLJUVAČKI PACIJENATA SA BUBREŽNOM INSUFICIJENCIJOM NA HEMODIJALIZI»

u petak, 03. novembra/studenog 2017. godine u 12,00 sati u Sali Instituta za NIR (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.