MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR MILAN MIOKOVIĆ braniti magistarski rad pod naslovom:

«PROCJENA SARADLJIVOSTI MEDIKAMENTOZNO LIJEČENIH
PACIJENATA SA ESENCIJALNOM HIPERTENZIJOM U PORODIČNOJ MEDICINI»

 

u ponedeljak, 06. novembra/studenog 2017. godine u 13,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.