MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR NIJAZ TUCAKOVIĆ braniti magistarski rad pod naslovom:

«UČESTALOST HELICOBACTER PYLORI INFEKCIJE I GASTRIČNIH PREKANCEROZNIH LEZIJA KOD PACIJENATA SA HRONIČNIM ATROFIČNIM GASTRITISOM»

 

u ponedeljak, 20. novembra/studenog 2017. godine u 16,15 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.