MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR ADMIR MEHIČEVIĆ braniti magistarski rad pod naslovom:

«UČESTALOST OSTEOPOROZE MJERENE DENZITOMETRIJOM U PACIJENATA NA ANTIEPILEPTIČNOJ TERAPIJI»

 

u utorak, 12. decembra/prosinca 2017. godine u 14,00 sati u Sali Instituta za NIR (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.