Odbrana magistarskog rada: DINIJA KAPIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DINIJA KAPIĆ braniti magistarski rad pod naslovom:

«SUICIDALNI RIZIK OBOLJELIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA KOD ISPITANIKA MUŠKOG I ŽENSKOG SPOLA»

 

u četvrtak, 24. novembra/studenog 2016. godine, u 14:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana magistarskog rada: DR AIDA AHMETSPAHIĆ-BEGIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR AIDA AHMETSPAHIĆ-BEGIĆ braniti magistarski rad pod naslovom:

«ANALIZA KLINIČKE SLIKE I LABORATORIJSKIH NALAZA EPSTEIN-BARR I CYTOMEGALOVIRUSNE MONONUKLEOZE»

u četvrtak, 13. oktobra/listopada 2016. godine, u 13:00 sati  u Sali Instituta za NIR (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana magistarskog rada: DR OMER BEDAK

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR OMER BEDAK braniti magistarski rad pod naslovom:

«KLINIČKI, EHOKARDIOGRAFSKI I METABOLIČKI PARAMETRI KOD PACIJENATA SA SRČANOM INSUFICIJENCIJOM, HRONIČNOM OBSTRUKTIVNOM PLUĆNOM BOLESTI I TUMORIMA PLUĆA»

 

u četvrtak, 13. oktobra/listopada 2016. godine, u 16:00 sati  u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.