O B A V I J E S T
ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE ZA POHAĐANJE PRIPREMNE NASTAVE ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU POČINJE 06. JUNA 2016. GODINE U 9,00 SATI.

NA NASTAVI ĆE BITI OBRAĐENI SVI ZADACI KOJI SE NALAZE U ZBIRCI ZADATAKA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA, KADA ĆE BITI DATA I RJEŠENJA ZADATAKA.

NA NASTAVI ĆE IZVOĐAČI NASTAVE TAKOĐER DATI DETALJNO OBJAŠNJENJE NAČINA SASTAVLJANJA I POLAGANJA TESTA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA.

PROBNI TEST ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA BIĆE ORGANIZIRAN U SUBOTU 25. 06. 2016. GODINE U 9,00 SATI.

SLUŽBA ZA NASTAVU I NIR

[ raspored pripremne nastave ]