ROK ZA PREDAJU KOMPLETNE DOKUMENTACIJE ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU JE PONEDJELJAK, 04. JULI 2016. GODINE.

UKOLIKO KANDIDAT ŽELI DA DOPUNI VEĆ PREDATU DOKUMENTACIJU MOŽE TO UČINITI ISKLJUČIVO DO 04. 07. 2016. GODINE DO 15,00.

NAKNADNA PREDAJA DOKUMENATA NAKON 04. 07. 2016. GODINE SMATRAT ĆE SE NEBLAGOVREMENOM I NEĆE BITI UZETA U RAZMATRANJE.

SLUŽBA ZA NASTAVU I NIR