OBAVJEŠTAVAMO KANDIDATE KOJI SU PRIJAVILI POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU DA ĆE SE PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA ODRŽATI U PETAK, 08. 07. 2016. GODINE U 9,00 SATI.

KANDIDATI SU OBAVEZNI DOĆI U 8,00 SATI ISPRED GLAVNOG ULAZA U ZGRADU MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU  (Čekaluša 90).

Ispit će se održati u amfiteatrima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i to dva amfiteatra u krugu Fakulteta (Čekaluša 90) i dva amfiteatra u krugu KCUS-a (Bolnička 25).

Raspored polaganja prijemnog ispita po amfiteatrima bit će oglašen na web stranici Fakulteta i Portirnici Fakulteta u UTORAK, 05. 07. 2016. godine.
Prijemni ispit će trajati tri sata i trideset minuta.

NA PRIJEMNI ISPIT KANDIDATI SU DUŽNI PONIJETI:
-    ličnu kartu/pasoš

Kandidatima je dozvoljena upotreba kalkulatora  (ne na mobilnom telefonu).

Na prijemni ispit nije potrebno ponijeti hemijske olovke, Fakultet će obezbijediti iste.

Strogo se zabranjuje unošenje mobilnih telefona i druge komunikacijske opreme u amfiteatre prilikom polaganja ispita. Kandidati kod kojih se nađu mobitel ili bilo kakav drugi vid komunikacijske opreme bit će odstranjeni sa ispita.

SLUŽBA ZA NASTAVU I NIR