MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU
O B A V J E Š T A V A

SVE ZAINTERESIRANE KANDIDATE ZA UPIS U PRVU GODINU INTEGRIRANOG STUDIJA „MEDICINA“ U AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI DA ĆE
NOVO IZDANJE ZBIRKE ZADATAKA ZA PRIJEMNI ISPIT NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU BITI DOSTUPNO 20. 04. 2017. GODINU U BIBLIOTECI FAKULTETA

U Zbirci zadataka nalazi se Pristupnica za probni test koji će se održati na kraju pripremne nastave.

Cijena Zbirke zadataka za prijemni ispit sa Pristupnicom za probni test prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

iznosi 50,00 KM.

Uplata za Zbirku vrši se na žiro račun

broj: 3389002208183767, UNI CREDIT BANKA
Korisnik: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90.