MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU


o r g a n i z i r a


PRIPREMNU NASTAVU
za polaganje prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu studija u
akademskoj 2017/2018 godini.

Pripremna nastava organizira se iz predmeta BIOLOGIJA, HEMIJA I FIZIKA u ukupnom fondu od 60 sati.

Početak pripremne nastave je ponedjeljak, 05. juni/lipanj 2017. godine u 9,00 sati.

[ Raspored održavanja pripremne nastave ]

Na kraju pripremne nastave održat će se probni test za polaganje prijemnog ispita.

Cijena pripremne nastave iznosi 300,00 KM


Cijena probnog testa za kandidate koji ne posjeduju Pristupnicu za probni test iznosi 25,00 KM.

Cijena Zbirke zadataka za prijemni ispit na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu sa Pristupnicom za probni test iznosi 50,00 KM.

Cijena materijalnih troškova prijemnog ispita iznosi 100,00 KM.

Uplata za pripremnu nastavu vrši se na žiro račun

broj: 3389002208183767, UNI CREDIT BANKA       
Korisnik: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevo, Čekaluša 90.

Aplikacija za pripremnu nastavu i originalna uplatnica podnosi se Službi za nastavu i naučno-istraživački rad Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90, 71000 Sarajevo sa naznakom za PRIPREMNU NASTAVU.

 

[preuzmi aplikaciju]