MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU
O B A V J E Š T A V A

SVE KANDIDATE KOJI SU POLAGALI PRIJEMNI ISPIT 12. JULA 2017. GODINE NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU DA ĆE PRELIMINARNA RANG LISTA BITI OBJAVLJENA NA OGLASNOJ PLOČI MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU, U PETAK 14. JULA 2017. GODINE, NAKON ŠTO JE VERIFICIRA NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU NA SVOJOJ 7. REDOVNOJ SJEDNICI, ZAKAZANOJ ZA 14. JULI 2017. GODINE SA POČETKOM U 11,00 SATI.