KANDIDATI KOJI SU PRIJAVILI POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA, ZAKAZANOG ZA SRIJEDU, 06. 09. 2017. GODINE OBAVEZNI SU DOĆI U 8,00 SATI.

Ispit će se održati u amfiteatrima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i to: u dva amfiteatra na Fakultetu (Čekaluša 90).

Raspored polaganja prijemnog ispita po amfiteatrima bit će oglašen na web stranici Fakulteta i Oglasnoj ploči Fakulteta u utorak, 05. 09. 2017. godine.

Prijemni ispit će trajati tri sata i trideset minuta.

NA PRIJEMNI ISPIT KANDIDATI SU DUŽNI PONIJETI:
- ličnu kartu/pasoš

Kandidatima je dozvoljena upotreba kalkulatora (ne na mobilnom telefonu).

Strogo se zabranjuje unošenje mobilnih telefona i druge komunikacijske opreme u amfiteatre prilikom polaganja ispita. Kandidati kod kojih se nađu mobitel ili bilo kakav drugi vid komunikacijske opreme bit će odstranjeni sa ispita.

SLUŽBA ZA NASTAVU I NIR