MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU
O B A V J E Š T A V A

SVE KANDIDATE KOJI SU POLAGALI PRIJEMNI ISPIT 06. SEPTEMBRA 2017. GODINE NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU DA ĆE PRELIMINARNA RANG LISTA BITI OBJAVLJENA NA OGLASNOJ PLOČI MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU, U PETAK 08. SEPTEMBRA 2017. GODINE, NAKON ŠTO JE VERIFICIRA NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU NA SVOJOJ 9. REDOVNOJ SJEDNICI, ZAKAZANOJ ZA 08. SEPTEMBAR 2017. GODINE SA POČETKOM U 11,00 SATI.