OBAVIJEST O ODRŽAVANJU NAKNADNOG (PRODUŽENOG) PRIJEMNOG ROKA - ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS U 1. GODINU INTEGRIRANOG STUDIJA MEDICINA NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA STUDIJSKU 2017/2018. GODINU

Naknadni (produženi) prijemni ispit održat će se u ponedjeljak, 02. 10. 2017. godine sa početkom u 8,00 sati u amfiteatrima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Tačan raspored polaganja po amfiteatrima bit će objavljen na web stranici Fakulteta u nedjelju, 01. 10. 2017. godine

[ više informacija ... ]