VAŽNA OBAVIJEST ZA KANDIDATE KOJI SU PRIJAVILI POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS NA STUDIJ MEDICINE AKADEMSKE 2017/18. GODINE

KANDIDATI KOJI SU PRIJAVILI POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA, ZAKAZANOG ZA PONEDJELJAK, 02. 10. 2017. GODINE OBAVEZNI SU DOĆI U 8,00 SATI.

Ispit će se održati u amfiteatrima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Čekaluša 90).

Raspored polaganja prijemnog ispita po amfiteatrima bit će oglašen na web stranici Fakulteta i Oglasnoj ploči Fakulteta u nedjelju, 01. 10. 2017. godine.

Prijemni ispit će trajati tri sata i trideset minuta.

NA PRIJEMNI ISPIT KANDIDATI SU DUŽNI PONIJETI:
-    ličnu kartu/pasoš


Kandidatima je dozvoljena upotreba kalkulatora  (ne na mobilnom telefonu).

Strogo se zabranjuje unošenje mobilnih telefona i druge komunikacijske opreme u amfiteatre prilikom polaganja ispita. Kandidati kod kojih se nađu mobitel ili bilo kakav drugi vid komunikacijske opreme bit će odstranjeni sa ispita.

SLUŽBA ZA NASTAVU I NIR