UPIS U SVE STUDIJSKE GODINE VRŠIT ĆE SE U U SKLADU SA ZAKLJUČKOM SENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU BROJ:01-5784/17 OD 27. 09. 2017. GODINE I INSTRUKCIJAMA PROREKTORA ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA UNIVERZITETA U SARAJEVU, BROJ: 0101-6010/17 OD 04. 10. 2017. GODINE POČEVŠI OD 04. 10. 2017. GODINE.

SLUŽBA ZA NASTAVU I NIR