Krajnji rok za prijavu na Konkurs za drugi upisni rok

Krajnji rok za prijavu na Konkurs za drugi upisni rok u prvu godinu Integriranog studija “Medicina na engleskom jeziku” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je 28. avgust/kolovoz 2015. godine (15.00h).